Svenskt järn

Svenskt järn och järnindustri har en lång och brokig historia. Tidigare trodde man att den tog sin början i tidig medeltid då köpmännen från Lübeck fick de svenska kungarna intresserade av att börjar bryta och tillverka järn för export. Följden blev att Sverige sakta men säkert blev en del av det framväxande moderna Europas nya ekonomi. Det förändrade också den ekonomiska strukturen i Sverige, som tidigare i stort varit ett jordbrukssamhälle. Men nu har forskare hittat över 2000 år gamla ugnar för järnframställning i skogarna utanför Kiruna, vilket helt vänder upp och ner på allt vi tidigare trodde vi visste om järnets historia i Sverige. I och omkring ugnarna i skogen i Vivungi har man bland annat hittat en stenålderskniv, olika slaggprodukter från järnmalmsframställning samt annat som använts vid järnframställningen. Den jägar- och samlarbefolkning som befolkade Norrland vid den här tiden kunde alltså tillverka järn, troligtvis genom influenser österifrån, och mycket tidigare än vi förut trott.

Kunskapen fanns redan i norr

Allt tyder alltså på att kunskapen om hur man framställer järn har kommit till Sverige från olika håll under olika tidsepoker. Tvärtemot vad vi tidigare trott kom alltså inte kunskapen bara från söder och handelsstäderna där, utan även i norr framställdes järn över 1500 år tidigare genom influenser österifrån från nuvarande Ryssland. Järnets historia i Sverige måste således allra minst kompletteras med denna nya del i det svenska järnets historia. Sannolikt så spred sig dock inte denna kunskap då speciellt långt söderut i Sverige, då handelsutbytet mellan norra och södra delarna av nuvarande Sverige förmodligen var väldigt begränsat vid denna tid. Forskningen kring utgrävningarna i skogarna utanför Kiruna fortsätter, och vi kommer med all säkerhet att få mer ledtrådar och kunskap om hur och på vilket sätt man bland jägarbefolkningen i norr hade skaffat sig denna avancerade kunskap redan för så länge sedan. Om den senare medeltida delen om järnets historia i Sverige vet vi mycket, men om denna nya spännande och mycket äldre del saknas det ännu så länge mycket kunskap.

Vad använder man järn till?

Järn är en oerhört användbar metall och har använts till en mängd olika saker genom historien, både rent i sig själv och i kombination med andra metaller. Exempel på vanliga saker från förr är vapen av olika slag och även själva ammunitionen. Också sådant som svärd, sablar, detaljer i ridutrustning och betten som hästarna har i munnen. Idag används järn till massor av saker, och via legeringar av olika slag med andra metaller så är användningsområdena i det närmaste obegränsade. Från järn kan man framställa stål, som är tåligare och kan användas till mer avancerade saker såsom olika byggnadsstrukturer, motorer och annat som behöver tåla både hög belastning samt väder och vind. När stål till exempel används till tjusiga knoppar på lådor och dörrar blir det ett stort lyft för möbeln som får ett mycket elegantare och robustare uttryck. Tekniken att kunna framställa järn och senare stål var ett av de grundläggande vetenskapliga framstegen i den industriella revolutionen.