Vad är design?

Under den industriella revolutionen började professionella designers behövas och efterfrågas på allvar. Det fanns goda skäl till det eftersom industrins produkter ofta var överdekorerade monstrositeter.

Design som underskattad disciplin

Design kan ibland uppfattas som ett lite mystiskt fält som handlar om att skapa vackra konstnärliga verk. Utan tvekan är det en konstruktiv aktivitet där kreativa resultat frambringar psykologisk och biokemisk belöning. Dock handlar design handlar om mycket mer än att skapa skönhet. Dessutom är design inte mystiskt utan snarare en mycket medveten och strategisk aktivitet. Ingen kan vara en effektiv designer utan att arbeta systematiskt.

Enligt doktor Edward de Bono har utbildningsväsendet i århundraden varit fokuserade på analys, fakta och problemlösning. Även om denna del är viktig har det gjorts på bekostnad av design som förflyttats till avgränsade discipliner, såsom arkitektur, grafisk design och mode. I själva verket har design försummats och fått en mindre betydelsefull status såväl akademiskt som professionellt. Resultatet är att designtänkande tyvärr inte utnyttjas fullt ut i samhället.

Vad som gör design unikt

En speciell skillnad med design i jämförelse med andra fält, exempelvis matematiska ekvationer, är att designers skapar föreslagna lösningar. Det är lösningar som bedöms på en glidande skala som är bättre eller sämre utifrån intressenters behov och krav. Till exempel behöver designade produkter hos Frameit hålla sig inom vissa ramar för att kunna godtas, alltifrån etiska till tekniska kriterier behöver uppfyllas. En svartvit poster ska vara utan färg och ett abstrakt motiv kan inte vara ett stadsmotiv. Den som gör bedömningen är uppdragsgivaren och externa faktorer. En design kan alltså inte riktigt bedömas som “rätt” eller “fel” utan detta beror på sammanhanget den används i. I slutändan går design ut på att skapa något som uppfyller såväl funktionella som estetiska syften.